Det internationale indeks af erektil funktion (IIEF5) spørgeskema


Besvar nedenstående spørgsmål med udgangspunkt i de sidste 6 måneder (uden medicin):

1. Hvordan vurderer du din tiltro, til at kunne få og vedligeholde en rejsning?

1

2

3

4

5

Meget lav

Lav

Moderat

Høj

Meget høj

2. Når du havde rejsninger efter seksuel stimulation, hvor ofte var dine rejsninger hårde nok til indtrængning?

1

2

3

4

5

Næsten aldrig/aldrig

Nogle få gange (meget mindre end halvdelen af tiden)

Nogle gange (omkring halvdelen af tiden)

De fleste gange (meget mere en halvdelen af tiden)

Næsten altid / altid

3. Under samleje, hvor ofte var du i stand til at opretholde din rejsning efter at du havde trængt ind i din partner?

1

2

3

4

5

Næsten aldrig/aldrig

Nogle få gange (meget mindre end halvdelen af tiden)

Nogle gange (omkring halvdelen af tiden)

De fleste gange (meget mere en halvdelen af tiden)

Næsten altid / altid

4. Under samleje, hvor vanskeligt var det at bevare din rejsning til at fuldende samleje?

1

2

3

4

5

Yderst vanskelig

Meget vanskelig

Svært

Lidt svært

Ikke vanskeligt

5. Når du har forsøgt samleje, hvor ofte var det tilfredsstillende for dig?

1

2

3

4

5

Næsten aldrig/aldrig

Nogle få gange (meget mindre end halvdelen af tiden)

Nogle gange (omkring halvdelen af tiden)

De fleste gange (meget mere en halvdelen af tiden)

Næsten altid / altid

 

IIEF-5 scoring
IIEF-5 scoren er summen af de enkelte svar på de 5 spørgsmål

22-25: Ingen erektil dysfunktion
17-21: Mild erektil dysfunktion
12-16: Mild til moderat erektil dysfunktion
8-11: Moderat erektil dysfunktion
5-7: Svær erektil dysfunktion