BAT - Body Awareness Therapy

Body Awareness Therapy er en behandlingsmetode, der tager helhedssynet alvorligt og retter sig mod, at den enkelte patient får redskaber til at skabe forandring indefra - helt konkret i forhold til at arbejde med bevægelsesvaner og i forhold til at mærke og håndtere kropslige reaktioner på psykiske belastninger. I Danmark er metoden mest kendt indenfor det psykiatriske område, mens den i Sverige og Norge er en anvendt behandling i primærsektoren til forskellige former for belastningslidelser i bevægeapparatet, langvarige smertetilstande, stress, udbrændthed eller som en metode, der sigter mod at genlære et naturligt bevægelsesmønster efter skader af forskellig art. Der fokuserer på individuelt "kend min krop" princip, forstået som den enkeltes evne til at hvile i sig selv, være i kontrol, være harmonisk i ro - såvel som i bevægelse.

BAT-øvelser kan udføres stående, siddende og liggende – de kræver ikke noget indgående kendskab eller særlige kropslige forudsætninger. Under træningen vil der være fokus på:

Er du opmærksom og afspændt under træningen vil du opleve et positivt resultat.

Ofte stillede spørgsmål

Q: Hvad er Body Awareness Therapy?
A: Body Awareness Therapy er en behandlingsmetode, der tager helhedssynet alvorligt. Den retter sig mod, at du får redskaber til at skabe forandring indefra i forhold til at arbejde med bevægelsesvaner, og til at mærke og håndtere kropslige reaktioner på psykiske belastninger.

Q: Hvad kan behandles med Body Awareness Therapy?
A: Du kan udføre BAT-øvelser siddende, stående eller liggende. Under træningen vil der være fokus på åndedræt, nærvær, holdning, bevægelse og balance

Q: Hvilke fordele er der ved Body Awareness Therapy?
A: Ved at udøve Body Awareness Therapy kommer du til at opleve, at der er fokus på, at du skal kunne hvile i dig selv, være harmonisk i ro og i bevægelse.