Vores forløb

I Hasle Fysioterapi lægger vi stor vægt på, at du som klient bliver en aktiv del af behandlingsforløbet. Al nyere forskning viser, at fysisk aktivitet og træning i langt de fleste tilfælde er den bedste behandling vi kan give. Det betyder i praksis, at vi i langt de fleste tilfælde vil anbefale et træningsforløb, evt. sideløbende med briksbehandlinger, målrettet netop dine gener. Vores tilgang til dit problem er altid helhedsorienteret, og vi sætter altid en fælles plan og mål sammen med dig, ud fra de ressourcer og behov du har.

Beskrivelse af et typisk forløb i Hasle Fysioterapi

Undersøgelse og afklaring

Ved dit første besøg her i klinikken vil du blive mødt af en af vores kompetente fysioterapeuter, der vil undersøge dig grundigt ifølge din sygehistorie. Selve undersøgelsen retter sig ikke kun til det område du har ondt, men også andre områder der kan have en sammenhæng med dine smerter og ubehag. Din fortælling om dine gener, giver os mange afklarende svar, så du vil kunne forvente at blive stillet flere spørgsmål, som skal hjælpe fysioterapeuten til at forstå dit problem. De svar vi får fra dig, giver grobund for videre fysiske undersøgelser.

Det kan være allerede på dit første besøg her i klinikken, du får en kombination af behandling på behandler- briksen, råd og vejledning af fysioterapeuten, og evt. hvilke øvelser og træning der passer lige til dig, som styrker din krop og den videre behandling på langt sigt.

Behandling og træningsforløb

I samråd med fysioterapeuten sammensættes et behandlings- og træningsforløb, der tilgodeser dine behov og dit problem. Vi vægter det meget højt, at du får indsigt i årsagen til dine gener, netop for at du bedre forstår sammenhængen i dit forløb her i klinikken og får bedre forståelse for din krops reaktioner. Det kan blive nødvendigt at kombinere din behandling med flere former for behandlingsmetoder f.eks. akupunktur, tapening, et træningsprogram med øvelser mv.

Efter hver behandling kan du bestille ny tid direkte hos fysioterapeuten eller hos sekretæren i receptionen. Forløbet afhænger meget af hvilken lidelse det drejer sig om. Der kan være behov for få behandlinger her i klinikken og vejledning i træningsøvelser som Du laver, enten her i klinikken eller hjemme. Med fordel kan begge træningsmåder kombineres. For andre lidelser kan der være behov for flere behandlinger og en længere genoptræningsperiode med aktiv træning her i klinikken, samtidig med at Du har fokus på at lave træningsøvelser derhjemme.

Aktiv del

Gennem dit aktive behandlings- og træningsforløb, som du har i tæt samarbejde med fysioterapeuten, vil du opleve en mærkbar bedring efter kort tid. For at opnå og bibeholde de nye vaner og rutiner, kræver det selvfølgelig, at Du er motiveret for at få trænet og lavet øvelser efter henvisning fra fysioterapeuten. Han eller hun vil flere gange følge op på din træning, så Vi sikrer, at alt går planmæssigt. Ofte vil vi anbefale at følge et hold her på klinikken, hvor du får superviseret træning sammen med andre der har samme eller lignende problem som Dig. Det giver bedre forståelse for dit problem og sikrer, at du får det optimale ud af din træning. Samtidig kan det være med til at holde motivationen.
Andre gange kan du have behov for ene træning med din fysioterapeut, du kan træne selvstændigt på klinikken eller du kan træne derhjemme. Det afhænger af din situation, dine ressourcer og ønsker.
Ved flere kroniske lidelser vil der være behov for, at Du følger et længere forløb her i klinikken. Du møder jævnligt og får behandling og træning med løbende evaluering.

Et videre forløb

Når du er kommet dig godt over dine gener, og du er klar til at blive afsluttet, vil fysioterapeuten snakke med dig om, hvordan du fremadrettet bedst vedligeholder din fulde mobilitet og undgår at havne i samme situation igen. Det kan være du mangler motivation til at bevare gejsten til at fortsætte med at træne/lave øvelser? Der står vi klar til at guide og hjælpe Dig hele vejen, måske skal dit træningsprogram ændres på, i takt med du får positive resultater og behov for større udfordringer i din træning. Du sætter målet for hvad du ønsker at opnå fremadrettet med din træning.

Når du har afsluttet dit behandlingsforløb her på klinikken, har du forhåbentlig fået en rigtig god forståelse for de gener du har oplevet, og via hjælp til selvhjælp, kan du selvstændigt holde dig ude af de uhensigtsmæssige bevægemønstre, der i første omgang gav dig dine gener.