GLA:D KNÆ/HOFTER

Går du og har gener fra knæ eller hofte, måske tidligere haft en knæ eller hofte skade. Så skal du komme forbi til en snak om GLA:D knæ og hofte? Eller er du skrevet op til et nyt knæ, så kunne det også være en god mulighed for dig ift. at udskyde eller helt fjerne operationen. 

GLA:D er udviklet til klienter med artrose, denne diagnose kan din fysioterapeut stille, vi forventer ikke du har fået tage røngten eller MR-scanning for os er det vigtige det du fortæller. 

GLA:D konceptet

GLA:D er et koncept der bygger på en stor mængde data, samt et projekt der altid er i udvikling. GLA:D = Godt Liv med Artrose i Danmark. Forskningen viser os at patientuddannelse er vigtigt samt det at kunne håndtere egen situation, det er også dette som vores kliniske retningslinjer pejler imod. 

Træningen foregår ud fra NEMEX, og indeholder derfor flere komponenter. Vi arbejder med at styrke og stabilisere dit/dine knæ/hofte således at de kan undgå yderligere slid samt mindske smerten. 

Alle kan deltage da niveauerne i de enkelte øvelser er meget fleksible, samtidig kan er det superviseret træning da vi passer det individuelt til den enkelte, men dette foregår som træner på hold. (se mere på https://www.glaid.dk/index.html)

GLA:D Knæ/Hofte - Pakken:

Start konsultation, 2 * patientuddannelse, 6 ugers træning (2 gange om ugen), Slut konsultation.

Patientuddannelsen: Man kan godt være startet på træningen og efterfølgende få uddannelsen, når nogle har meldt sig på, vil uddannelsen blive planlagt sådan at det kan være for et par stykker af gangen. 

Der er muligheder for at kombinere pakken lidt, som minimum skal man deltage i start og slut samt unv. men træningen kan ske selvstændigt men her vejledes til et par gange vi følger op undervejs.

Betaling: Genoptræningsplan, Alm. henvisning fra lægen (Som dækker noget af holdtræningen) eller uden for sygesikringen.