GLA:D træning

Mange danskere lever i dag med smerter i knæ eller hofte, som nedsætter kroppens bevægelighed, styrke og stabilitet. En dagligdag, hvor du hele tiden er begrænset af, hvad din krop tillader, kan være yderst invaliderende og afkræftende. Både fordi det forringer livskvaliteten, men også fordi, det kan være svært at vide, hvordan problemet skal håndteres. Heldigvis er det muligt at få professionel hjælp og effektive redskaber til netop dette.

Hos Hasle Fysioterapi tilbyder vi GLA:D træning til dig, der kan nikke genkendende til ovenstående. GLA:D står for Godt Liv med Artrose i Danmark og er udviklet til danskere, der lider af slidgigt i knæ eller hofte eller symptomer derpå. Metoden anvendes landet over og har skabt enestående resultater samt stor tilfredshed hos utallige patienter.

Genvind din bevægelsesfrihed med effektive redskaber

Forløbet består af evidensbaseret behandling og giver dig værdifulde redskaber til at håndtere og udbedre din situation. Du får viden om egen diagnose, effektive træningsøvelser, professionel vejledning og mere til. Alt dette hjælper dig til at opnå færre smerter, bedre funktionsniveau, større bevægelsesfrihed og ikke mindst en gladere tilværelse med større mentalt overskud.

Der er ingen begrænsninger for, hvor stor graden af artrose skal være, før man kan få glæde af et GLA:D forløb. Forløbet kan være gavnligt for alle, der oplever smerter i knæ eller hofte. Derfor er du meget velkommen til at kontakte os for en indledende og uforpligtende samtale, hvis dette gør sig gældende for dig.

Hvad består et GLA:D forløb af?

Hos Hasle Fysioterapi består et GLA:D forløb af følgende: 

Inden forløbet påbegyndes vil en af vores uddannede fysioterapeuter undersøge din smerteproblematik og vurdere, om forløbet vil være gavnligt for netop dig. Hvis dette er tilfældet, vil du komme til en startkonsultation.

Til din første konsultation vil en fysioterapeut vurdere dit træningsniveau og tilpasse forløbet ud fra dine forudsætninger og behov. Dette sker på baggrund af undersøgelser, tests og et spørgeskema, som giver os indblik i din specifikke situation. Dermed ved vi præcis, hvordan træningsforløbet og behandlingen skal udformes for at hjælpe dig bedst muligt. 

Patientuddannelse

Videnskabelig indsigt i artrosesygdommen og en forståelse for din egen diagnose er vigtige redskaber for at kunne håndtere din smerteproblematik. Derfor indeholder dit forløb også en patientuddannelse, hvor du lærer om ovenstående. Formålet med uddannelsen er at give dig en dybere forståelse for, hvad der sker i kroppen, når smerterne forekommer og ikke mindst, hvordan du kan udbedre disse.

Din uddannelse kan også være med til at skabe en større tillid til og forståelse for træningsforløbet og dets effekt. Du vil modtage undervisning over to gange, hvor du deltager i lektioner af en times varighed. 

 

Træningsforløb med neuromuskulær træning

Den mest centrale del af GLA:D forløbet er træningen. Som udgangspunkt skal du gennemgå et træningsforløb på seks uger med en times træning to gange om ugen. Her vil du være under vejledning af en dygtig fysioterapeut, som hjælper med at justere, korrigere og give feedback. Du kan derfor trygt stole på, at øvelserne bliver udført korrekt, hvilket er altafgørende for at opnå den ønskede virkning.

Træningsprogrammet er udformet ud fra NEMEX, som betyder neuromuskulær træning. Denne form for træning har fokus på at optimere belastningsforholdene og funktionsniveauet i dit knæ eller din hofte. Gennem neuromuskulær træning arbejder vi altså på at styrke og stabilisere musklerne omkring det artroseramte led og derved lindre smerterne. 

 

Træning med fysioterapeut

Den mest effektive træning vil oftest være den, du har med din fysioterapeut, fordi han eller hun sikrer kvalitet og kontrol i træningsøvelserne. Uden dette kan træningen få en helt modsat virkning end ønsket, da manglende kontrol kan resultere i skader eller en forværret smertetilstand. 

Derfor er det essentielt at have en dygtig træner og vejleder ved sin side under forløbet. Træningen vil foregå i dit nærværende træningscenter hos Hasle Fysioterapi, hvor miljøet er afslappet og uhøjtideligt.

Dog vil du også få mulighed for at lave øvelserne derhjemme, når du først er sat godt ind i dit træningsprogram og har fået stor erfaring med at udføre det. Formålet med træningsforløbet er nemlig også at klæde dig på til selv at kunne træne effektivt og kontrolleret, så du ikke er afhængig af en vejleder i fremtiden. Efter forløbet vil de forskellige øvelser sidde så godt på rygraden, at du ikke er i tvivl om, hvordan de skal udføres. Øvelse gør mester. 

 

Afslutning på GLA:D forløbet og den efterfølgende process 

Forløbet afsluttes med en slutkonsultation, hvor du sammen med din fysioterapeut samler op på hele processen. Det vigtigste formål med slutkonsultationen er at sikre, at du føler dig rustet til at stå på egne ben og bibeholde god og glad træning efter forløbets afslutning. For at evaluere effekten af dit forløb indgår der også et spørgeskema og en re-test.

Efter et GLA:D forløb vil du stå tilbage med effektive redskaber, der kan sikre dig et godt liv med artrose, hvor du ikke er i tvivl om, hvordan du skal håndtere dine smerter. Dermed vil du også være sikker på, at den smertelindring og forbedring, du oplever under forløbet, er vedvarende. Med andre ord giver vi dig hjælp til selvhjælp. 

 

Behandlingsforløb med utvivlsom og vedvarende lindring

GLA:D konceptet følger hele tiden den nyeste viden og forskning om artrosesygdommen.
Mange danskere har allerede påbegyndt eller færdiggjort forløbet med stor tilfredshed. Derfor støttes metoden også af Gigtforeningen.

Fælles for langt de fleste patienter er, at de oplever en tydelig bedring i dagligdagen, hvor enkel og målrettet træning resulterer i mindre smerte og bedre fysik på alle parametre. I den forbindelse styrker patienterne også deres mentale overskud i hverdagen, fordi de genvinder friheden til at bruge deres krop, som de har lyst.

Resultaterne fra vores mange forløb er et bevis på, at det nogle gange er de milde og enkle behandlinger, der har størst virkning. I det træningsprogram vi sammensætter til dig, vil øvelserne derfor være enkle, men yderst effektive. Der er altså ikke tale om omfattende eller uoverskuelig træning, men blot nogle simple øvelser og redskaber, som kan give dig bevægelsesfrihed resten af livet.

Flere patienter går ind til forløbet med et håb om at undgå en omfattende smertebehandling, og heldigvis får langt de fleste indfriet håbet. Et GLA:D forløb giver dig nemlig de bedste forudsætninger for at undgå en operation til et kunstigt led, smertestillende medicin eller andre overvældende behandlinger.

Andre behandlingsmuligheder og træningsterapi 

Hvis GLA:D forløbet ikke er den rette løsning for dig, har vi heldigvis mange andre gode behandlinger hos Hasle Fysioterapi. Et eksempel er akupunktur mod gigtsmerter, som kan rette op på den ubalance i meridianbanerne, der kan være medvirke til smerterne. En anden mulig behandling er Mulligan, hvor smerter reduceres gennem korrektion af leddets bevægelse.

Hvad angår træningsterapi, tilbyder vi også holdtræning med fokus på hofter, knæ og ankler. Holdet egner sig godt til dig, der oplever instabilitet eller lettere artroseforandringer, eller dig der skal genoptræne efter en operation. En stor fordel ved holdtræning er det sociale aspekt, som skaber motivation og glæde, fordi du får støtte fra dine holdkammerater og ikke er alene om processen.

Mulighederne er mange hos Hasle Fysioterapi. Uanset hvilken smerteproblematik du døjer med, står vi klar til at hjælpe og vejlede dig, så du kan få den helt rette behandling og opnå tilstrækkelig smertelindring. 

Går du og har gener fra knæ eller hofte, måske tidligere haft en knæ eller hofte skade. Så skal du komme forbi til en snak om GLA:D knæ og hofte? Eller er du skrevet op til et nyt knæ, så kunne det også være en god mulighed for dig ift. at udskyde eller helt fjerne operationen. 

GLA:D er udviklet til klienter med artrose, denne diagnose kan din fysioterapeut stille, vi forventer ikke du har fået tage røngten eller MR-scanning for os er det vigtige det du fortæller. 

 

GLA:D Knæ/Hofte - Pakken

Start konsultation, 2 * patientuddannelse, 6 ugers træning (2 gange om ugen), Slut konsultation.

Patientuddannelsen: Man kan godt være startet på træningen og efterfølgende få uddannelsen, når nogle har meldt sig på, vil uddannelsen blive planlagt sådan at det kan være for et par stykker af gangen. 

Der er muligheder for at kombinere pakken lidt, som minimum skal man deltage i start og slut samt unv. men træningen kan ske selvstændigt, men her vejledes til et par gange vi følger op undervejs.

Betaling: Genoptræningsplan, Alm. henvisning fra lægen (Som dækker noget af holdtræningen) eller uden for sygesikringen.