Priser

Afregning sker efter hver endt behandling. Har du alligevel ubetalte regninger ved månedens udløb, sender vi regningen til dig på mail. Hvis du ikke har en mailadresse eller vi ikke har fået den oplyst, sender vi regningen pr. post. Regninger der sendes både pr. mail og via post pålægges et administrationsgebyr på 39 kr.

Med henvisning – speciale 51

Første konsultation

Fuldt honorar: 462,68 kr.
Sygesikrings andel: 181,83 kr.
Patient andel: 280,85 kr.
Tilskud fra Sygesikring DK: 133,00 kr.

Normal behandling

Fuldt honorar: 294,18 kr.
Sygesikrings andel: 115,61 kr.
Patient andel: 178,57
Tilskud fra Sygesikring DK: 88,00 kr.

Kort behandling
Holdtræning

Fuldt honorar: 195,07
Sygesikrings andel: 76,66
Patient andel: 118,41
Tilskud fra Sygesikring DK: 59,00

Tillæg uden for normal åbningstid:
Hverdage og lørdag: 159,10 kr.
Søndag og helligdag: 318,18 kr.

E-konsultation og telefonisk konsultation

En e-konsultation eller telefonkonsultation koster 250 kr. for nye patienter.
For patienter der er igang med forløb på klinikken, vil prisen være den samme som ved en almindelig konsultation. 

Udeblivelse / for sent afbud: Kr. 292,60,-

Sygesikring Danmark

Er du medlem af Sygesikring Danmark får du yderligere tilskud til behandling. Dette svarer til ca. 50 % af din egen-andel. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvilken gruppe du er medlem af. Vi indberetter tilskuddet til Sygesikring Danmark, og du vil senere få en godtgørelse tilbage på din bankkonto. Du skal blot huske at oplyse om dit medlemskab i receptionen, da vi ikke automatisk får besked om dette.

Sundhedskort/Medicinkort

Er du blevet bevilget et sundhedskort / medicinkort fra din kommune, får du yderligere tilskud til behandling. Dette svarer ofte til ca. 85 % af din egen-andel. Du betaler selv det fulde beløb af din egen-andel på klinikken, og får derefter refunderet din procentvise bevilling på kommunens borgerservice