Ultralydsscanning

Ultralydsscanning er et diagnosticeringsværktøj der gør, at vi kan blive meget specifikke omkring din diagnose. Vi kan danne os et detaljeret billede af typen og omfanget af en given skade, så den mest optimale behandling straks kan iværksættes. Derudover bruger vi ultralydsscanning til at vurdere effekten af det behandlingsforløb patienten er i gang med, så vi også kan vurdere om vi skal ændre på behandlingen.

En scanning kan også hjælpe os med at afgøre om en patient skal henvises til anden behandling (f.eks. medicinsk eller kirurgisk). Din fysioterapeut hjælper dig med at vurdere, om du bør undersøges med en ultralydsscanning.

Det er Jacob Gjettermann Knudsen og Thomas Grundal-Rasmussen der foretager ultralydsscanningen. De har gennemført Danske Fysioterapeuters videreuddannelse inden for muskuloskeletal ultralydsscanning. Det er en uddannelse der er lavet i samarbejde mellem Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Ultralyds Diagnostik.

Ultralydsscanning er et meget almindeligt diagnosticeringsværktøj inden for fysioterapien, hvor det ikke altid er nok at se og mærke udenpå kroppen for at forstå problemet. Med en ultralydsscanning kan vi komme nærmere og blive mere specifikke på din diagnose samt på, hvad der skal til for, at du kan få det bedre og forhåbentlig blive helt eller delvist smertefri efter en skade. Læs mere om brugen af ultralydsscanning hos Hasle Fysioterapi her, og kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål til det at få foretaget ultralydsscanning på klinikken.

Kom tættere på både problemet og løsningen

Det kan være rigtig hårdt at gå rundt med smerter i kroppen, og smerterne kan hurtigt komme til at spille ind på din livskvalitet. Derfor er det vigtigt, at du bliver undersøgt af en professionel og får igangsat den korrekte behandling så hurtigt som overhovedet muligt.

Det er ikke altid, at vi tilbyder ultralydsscanning, når vi skal give dig en diagnose, men i rigtig mange tilfælde giver det god mening. En ultralydsscanning giver os nemlig et meget detaljeret billede af både typen og omfanget af din skade, og det sikrer os de bedst mulige forudsætninger for at kunne iværksætte et forløb med den mest optimale behandling og effekt med det samme, så du ikke skal gå rundt med smerter i længere tid end højst nødvendigt. Med den rette behandling vil du hurtigt kunne mærke en effekt, og du vil forhåbentlig opleve, at smerterne mindskes dag for dag.

Diagnosticering samt løbende eller afsluttende evaluering

Ultralydsscanning anvendes ikke kun til indledende diagnosticering. Metoden kan også bruges løbende i dit behandlingsforløb eller eventuelt helt til slut for at kunne vurdere effekten af den behandling, du gennemgår eller har gennemgået hos os. Viser scanningen en god effekt på skaden, kan det måske være relevant at fortsætte den fastlagte behandling, men det kan også være, at det er nødvendigt at sadle om og prøve noget helt andet. Det vurderes selvfølgelig først og fremmest med udgangspunkt i din egen oplevelse af smerterne, men beslutningen om fortsat eller anden type af behandling kan understøttes af en supplerende ultralydsscanning, der giver os et mere nuanceret billede af, hvordan det står til i de berørte muskler og led.

Vi bruger særligt ultralydsscanning, hvis der er mistanke om en tilstand, der måske skal behandles medicinsk eller kirurgisk. Som udgangspunkt behandler vi naturligvis helst gennem øvelser fra fysioterapien, men vi er også bevidste om, at ikke alle skader kan udbedres med træningsøvelser alene, og at der sommetider skal større indgreb til for, at vores patienter oplever en markant forskel i smerteniveau og bliver så fuldt funktionsdygtige som muligt igen.

Sådan foregår ultralydsscanning hos Hasle Fysioterapi

I klinikken er det vores dygtige medarbejdere Jacob Gjettermann Knudsen og Thomas Grundal-Rasmussen, der står for at foretage ultralydsscanninger af de patienter, hvis fysioterapeut har vurderet undersøgelse med ultralydsscanning nødvendig. Som før nævnt er det selvfølgelig langt fra alle vores patientforløb, der inkluderer ultralydsscanning, og din fysioterapeut vil altid kunne hjælpe dig med at finde frem til, om det giver mening at tilbyde ultralydsscanning i dit konkrete tilfælde.

Det er vigtigt at understrege, at en ultralydsscanning ikke gør ondt, og at den som regel er meget hurtigt overstået. Måden scanningen udføres på kan variere en smule afhængigt af, hvor på kroppen du skal scannes, men som udgangspunkt foregår scanningen ved, at der smøres en lidt kold gelé på det område, der ønskes scannet, hvorefter selve scanneren, et lille, håndholdt apparat, føres rundt på området. Via lydbølger, der sendes ind i kroppen og reflekteres tilbage, dannes et billede af din krop indefra, som du kan få lov at følge med i på en lille skærm undervejs i ultralydsscanningen.

Er du blevet henvist til ultralydsscanning, kan du føle dig helt tryg i hænderne på vores kompetente personale hos Hasle Fysioterapi. Vi glæder os meget til at byde dig velkommen indenfor og til at sikre dig et rigtig godt behandlingsforløb.