Ultralydsbehandling mod smerter og gener

Supplér din fysioterapi med ultralydsbehandling for hurtigere og bedre resultater hos Hasle Fysioterapi.

Hos Hasle Fysioterapi kan du supplere dine fysioterapi med ultralydsbehandling. Ultralydsbehandling har en efterhånden yderst veldokumenteret effekt som supplement til dine traditionelle fysioterapautiske behandlinger.

Ligesom laserterapi, vil ultralydsbehandling i fysioterapi kunne skabe både lindrende og helingsfremmende effekter på skadet eller udsatte områder på kroppen.

Behandlingen skal ikke forveksles med ultralydsscanning, hvor vi går ind og præciserer en diagnose via ultralyd. Ultralydsbehandling er derimod en proces, der aktivt stimulerer og forbedrer et særligt belastet, betændt eller ligefrem skadet område i vævet eller sener.

Hvor kan ultralydsbehandling gavne dig?

Ultralydsbehandling er især effektivt mod skader i væv og sener og inflammation i kroppen. Behandlingen anbefales især, hvis den fysiske skade eller gene forekommer yderligt i kroppen. Er der tale om dybereliggende fysiske problemstillinger, vil vi ofte anbefale laserbehandling.

Ultralydsbehandling i fysioterapi kan især være gavnligt mod:

● Fibersprængninger samt sene- og muskelskader

● Smerter og ømhed i forbindelse med skader og overbelastning

● Inflammatoriske tilstande i kroppen

● Blod- og væskeansamlinger

Overordnet set bidrager ultralyden med øget blodgennemstrømning og fjerner derigennem trykket på de skadede og belastede områder. Det øger derved kroppens naturlige regenereringsproces og reducerer derved restitutionsperioden for den pågældende skade eller lidelse.

Ultralydsbehandling er smertefrit og uden bivirkninger

Ultralydsbehandling kaldes også visse steder for mikromassage. Og det er der en grund til. Behandlingen har nemlig en muskelafslappende effekt grundet den øgede blodtilførsel og kan derfor minde om en slags massage med en del ekstra positive sideeffekter. 

Præcist som i behandling med laserterapi, vil ultralydsbehandling ikke forårsage nogen form for penetration af hud eller væv. Behandlingen foregår via lydbølger, der sendes igennem huden og vævet uden at påføre fysisk skade af nogen art. 

Du vil derfor hverken føle smerte eller ubehag under behandlingen, og der er ingen dokumenterede bivirkninger i forbindelse med ultralydsbehandling. Nogen mærker en let varmende følelse på det ultralyds behandlede sted, mens andre efterfølgende vil kunne opleve en let uro eller træthedsfornemmelse på det behandlede område.

Intet andet end harmløse lydbølger

Kombinationen af smertefri, effektiv behandling med positive resultater gør for mange ultralydsbehandling til et foretrukket supplement til fysioterapien.

Om du så er ramt af en akut sportsskade i form af læsion på ledbånd, fibersprængning eller seneskade, eller om du eksempelvis lider af smerter fra en øm og overbelastet akillessene eller albue, så vil ultralyd altid være en oplagt behandlingsform.

Der er tale om et harmløst ultralydsapparat, som udsender lydbølger, der kan trænge ned i det ødelagte eller belastede væv, hvor smertelindrings- og helingsprocessen igangsættes. Processen er helt igennem smertefri fra ende til anden. 

Du kan derfor roligt booke en tid til ultralydsbehandling, hvis du ønsker at supplere et i forvejen igangværende forløb hos os, eller hvis du er helt ny og ønsker denne behandling for et specifikt fysisk problem.

 

Ultralydsscanning er et meget almindeligt diagnosticeringsværktøj inden for fysioterapien, hvor det ikke altid er nok at se og mærke udenpå kroppen for at forstå problemet. Med en ultralydsscanning kan vi komme nærmere og blive mere specifikke på din diagnose samt på, hvad der skal til for, at du kan få det bedre og forhåbentlig blive helt eller delvist smertefri efter en skade. Læs mere om brugen af ultralydsscanning hos Hasle Fysioterapi her, og kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål til det at få foretaget ultralydsscanning på klinikken.

Kom tættere på både problemet og løsningen

Det kan være rigtig hårdt at gå rundt med smerter i kroppen, og smerterne kan hurtigt komme til at spille ind på din livskvalitet. Derfor er det vigtigt, at du bliver undersøgt af en professionel og får igangsat den korrekte behandling så hurtigt som overhovedet muligt.

Det er ikke altid, at vi tilbyder ultralydsscanning, når vi skal give dig en diagnose, men i rigtig mange tilfælde giver det god mening. En ultralydsscanning giver os nemlig et meget detaljeret billede af både typen og omfanget af din skade, og det sikrer os de bedst mulige forudsætninger for at kunne iværksætte et forløb med den mest optimale behandling og effekt med det samme, så du ikke skal gå rundt med smerter i længere tid end højst nødvendigt. Med den rette behandling vil du hurtigt kunne mærke en effekt, og du vil forhåbentlig opleve, at smerterne mindskes dag for dag.

Diagnosticering samt løbende eller afsluttende evaluering

Ultralydsscanning anvendes ikke kun til indledende diagnosticering. Metoden kan også bruges løbende i dit behandlingsforløb eller eventuelt helt til slut for at kunne vurdere effekten af den behandling, du gennemgår eller har gennemgået hos os. Viser scanningen en god effekt på skaden, kan det måske være relevant at fortsætte den fastlagte behandling, men det kan også være, at det er nødvendigt at sadle om og prøve noget helt andet. Det vurderes selvfølgelig først og fremmest med udgangspunkt i din egen oplevelse af smerterne, men beslutningen om fortsat eller anden type af behandling kan understøttes af en supplerende ultralydsscanning, der giver os et mere nuanceret billede af, hvordan det står til i de berørte muskler og led.

Vi bruger særligt ultralydsscanning, hvis der er mistanke om en tilstand, der måske skal behandles medicinsk eller kirurgisk. Som udgangspunkt behandler vi naturligvis helst gennem øvelser fra fysioterapien, men vi er også bevidste om, at ikke alle skader kan udbedres med træningsøvelser alene, og at der sommetider skal større indgreb til for, at vores patienter oplever en markant forskel i smerteniveau og bliver så fuldt funktionsdygtige som muligt igen.

Sådan foregår ultralydsscanning hos Hasle Fysioterapi

I klinikken er det vores dygtige medarbejdere Jacob Gjettermann Knudsen og Thomas Grundal-Rasmussen, der står for at foretage ultralydsscanninger af de patienter, hvis fysioterapeut har vurderet, at en undersøgelse med ultralydsscanning er nødvendig. Som før nævnt er det selvfølgelig langt fra alle vores patientforløb, der inkluderer ultralydsscanning, og din fysioterapeut vil altid kunne hjælpe dig med at finde frem til, om det giver mening at tilbyde ultralydsscanning i dit konkrete tilfælde.

 

Ofte stillede spørgsmål

Q: Hvad er ultralydsscanning?
A: Ultralydsscanning er et diagnosticeringsværktøj, der gør, at vi kan blive mere specifikke omkring din diagnose. Vi kan danne os et detaljeret billede af typen og omfanget af en given skade, så du kan få den bedste behandling. 

Q: Hvordan kan ultralydsscanning bruges i fysioterapi?
A: Vi bruger ultralydsscanningen løbende i dit behandlingsforløb eller til slut for at kunne vurdere effekten af den behandling, du gennemgår eller har gennemgået. Vi bruger også ultralydsscanning, hvis der er mistanke om en tilstand, som bliver behandlet medicinsk eller kirurgisk. 

Q: Hvordan foregår ultralydsscanning hos jer?
A: Scanningen er som regel hurtigt overstået og den foregår som udgangspunkt ved, at du får smurt en lidt kold gelé på det område, du skal have scannet. Scanneren er et lille, håndholdt apparat, der bliver ført rundt på området. Der bliver dannet et billede af din krop indefra via lydbølger, der bliver sendt ind i kroppen og reflekteret tilbage.