Hvordan kommer jeg til fysioterapeut?

Med henvisning – speciale 51

Har du gener i bevægeapparatet, kan din egen læge, en speciallæge eller en læge på hospitalet bevilge en henvisning til fysioterapi. Henvisningen til fysioterapi bliver som regel lagt elektronisk op på henvisningshotellet, så vi kan hente den til vores system. Med denne henvisning får du ca. 40 % tilskud til din behandling fra den offentlige sygesikring.

Fysioterapi uden tilskud / uden henvisning

Hasle Fysioterapi har overenskomst med den offentlige sygesikring, men er pålagt et omsætningsloft. Det betyder desværre at vi har begrænset kapacitet til at behandle patienter med tilskud fra den offentlige sygesikring. Derfor vil der i perioder forekomme ventetid til behandling hvis du vil gøre brug af din henvisning fra lægen. Du kan dog sagtens få behandling hos os alligevel. Du kan vælge at springe køen over og få en behandlingstid hurtigt når du vælger behandling uden brug af en henvisning. Her skal du være opmærksom på at du skal betale det fulde honorar dvs. uden tilskud fra den offentlige sygesikring. 

Er du medlem af Sygeforsikring Danmark kan du få deres tilskud til behandlingen uanset om du bruger en henvisning eller ej. 

Med henvisning – speciale 62

En læge eller speciallæge har stillet en diagnose, der berettiger dig til vederlagsfri fysioterapi. For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi, skal du have funktionsnedsættelser som følge af en progressiv sygdom eller en sygdom, der giver dig et svært fysisk handicap. I begge tilfælde får du 100 % tilskud til din behandling fra den offentlige sygesikring.

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:

  • Man har et svært fysisk handicap
  • Tilstanden er varig
  • Man har en diagnose, som er omfattet af diagnoselisten

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:

  • Man har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom
  • Tilstanden er varig
  • Man har en diagnose, som på diagnoselisten er klassificeret som en progressiv sygdom
  • Diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale

Læs mere her: www.sst.dk

Genoptræningsplan

Er du blevet undersøgt eller opereret på hospitalet, har du muligvis fået en genoptræningsplan til almen ambulant genoptræning. Genoptræningsplanen har du enten fået med i hånden eller den er sendt elektronisk til din e-boks. Er du i tvivl, så kontakt lægesekretæren på den afdeling på hospitalet, du har været tilknyttet.

For at kunne give dig en tid, har vi brug for både genoptræningsplanen, og det brev, der følger med, hvor der står, at du har fået bevilget en genoptræningsplan og at du kan vælge mellem en række privatpraktiserende fysioterapeutklinikker. Med genoptræningsplanen har du fået bevilget et genoptræningsforløb, hvor du får 100 % af behandlingen dækket af kommunen.

Privat sundhedsforsikring

Har du en privat sundhedsforsikring, f.eks. gennem dit arbejde, kan du ofte få bevilget dine behandlinger ved fysioterapeuten. Når du henvender dig for at få en tid, skal du oplyse, hvilken sundhedsforsikring du har. Selve bevillingen med skadesnummer og antal behandlinger kan du enten maile til os eller medbringe den første gang du kommer. Vi samarbejder med de fleste sundhedsforsikringer. Nogle kræver en henvisning fra egen læge og andre gør ikke - spørg dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl.

Hjemmebehandling

Hvis du ikke selv kan komme til behandling på klinikken, har vi mulighed for at komme hjem til dig. Er du henvist til vederlagsfri fysioterapi, skal lægen have henvist dig til hjemmebehandling. Er du henvist med en genoptræningsplan, skal kommunen og fysioterapeuten godkende indstillingen til hjemmebehandling. Er du henvist til almindelig fysioterapi eller modtager du behandling uden henvisning, pålægges et kørselstillæg til din regning. Der ydes ikke yderligere tilskud til dette.

Ofte stillede spørgsmål

Q: Modtager I patienter med henvisninger?
A: Hvis du har gener, så kan en læge bevilge en henvisning til fysioterapi. Det kan både være din egen læge, en speciallæge eller en læge fra hospitalet. Med denne henvisning kan du få cirka 40 % tilskud til din behandling fra den offentlige sygesikring.

Q: Modtager I patienter med private sundhedsforsikringer?
A: Ja, men husk at medbringe betalingsgarantien fra din forsikring ved første behandling. Vær opmærksom på at tillægsydelser som akupunktur, laser mv. ofte ikke bliver dækket af forsikringsselskaberne, hvorfor du selv skal betale for dette.   

Q: Modtager I patienter uden henvisning?
A: Du kan få samme gode behandling som alle andre - uden først at få henvisning eller konsultation ved din læge. Her kan du ofte få en tid inden for 24 timer. Du får dog intet tilskud til din behandling, så du betaler selv det fulde beløb.